Nedgang i tandbørstning blandt danske børn og teenagere

Det anbefales at børste tænder så ofte som man vasker hænder, en anbefaling der også er omsat til en velkendt børnesang. Tandlægeforeningens mere konkrete vejledning anbefaler dog, at både børn og voksne bør børste tænder to gange dagligt – om morgenen og om aftenen. Alligevel viser det sig, at flere danske børn forsømmer denne rutine.

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) kaldet ‘Børn og unge i Danmark 2022‘ indikerer et generelt fald i antallet af børn, der børster tænder oftere end én gang dagligt siden 2009:

  • 3-årige: Fra 75 % i 2009 til 69 % i 2021
  • 7-årige: Fra 81 % i 2009 til 78 % i 2021
  • 11-årige: Fra 76 % i 2009 til 80 % i 2021
  • 15-årige: Fra 72 % i 2009 til 61 % i 2021
  • 19-årige: Fra 72 % i 2009 til 62 % i 2021

VIVE’s rapport peger også på, at sociale forhold spiller en væsentlig rolle for tandbørstningsfrekvensen. Særligt moderens uddannelsesniveau og etnisk baggrund har indflydelse på børnenes tandbørstningsvaner.

I hjem med en mor, som kun har grundskole som højeste uddannelse, er det 43 % af børnene, der ikke børster tænder ofte nok. I familier, hvor moderen har en højere uddannelse, er dette tal 22 %. For børn med ikke-dansk herkomst er det 47 %, der ikke børster tænder tilstrækkeligt, i modsætning til 29 % af børnene med dansk baggrund.

Esben Boeskov Øzhayat, lektor og forsker i samfundsmæssige aspekter af tandsundhed ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over disse fund. Han fremhæver, at Danmark stadig er i front med god tandsundhed sammenlignet med resten af Europa, delvist takket være gratis kommunal tandpleje for børn og unge op til 21 år. Øzhayat bemærker dog, at ulighed i tandsundhed afspejler den overordnede ulighed i sundhed, der er stigende i Danmark.

Sundhedsulighed indebærer socioøkonomisk betingede sundhedsforskelle mellem forskellige befolkningsgrupper. Dette kan være påvirket af uddannelse, indkomst, beskæftigelse, boligforhold og etnicitet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er sundhedsuligheden i Danmark voksende siden 1980’erne.

God mundhygiejne er essentiel fordi det fjerner bakterier og forebygger tandsygdomme, hvilket igen har betydning for den overordnede sundhedstilstand. Dårlig tandhygiejne kan være socialt hæmmende, især i Danmark, hvor der er høje forventninger til tandkvaliteten. Øzhayat pointerer, at problemer med tænderne kan være stigmatiserende og påvirke både jobmuligheder og socialt engagement.

Tandbørstning er et forældrenes ansvar, og Øzhayat understreger vigtigheden af, at den kommunale tandpleje når ud til børn fra familier med udfordringer i sundhedskompetencer. Anne Mønster, konstitueret overtandlæge i Gentofte Kommune, fremhæver også betydningen af at gøre tandbørstning til en naturlig del af hverdagen for børnene. Hun anerkender udfordringen i at gøre de yngste fortrol.

Tandplejer med opfordring: Gør tandbørstning til en leg for de mindste

Liselotte Hinrich, tandplejer og indehaver af butikken Denglademund.dk, supplerer debatten med sin ekspertise. “Det handler ikke kun om at børste tænder, men også om at gøre det korrekt,” påpeger Hinrich. “Vi ser desværre, at selv når børnene får børstet tænder, er teknikken ofte ikke effektiv nok til at fjerne plak og forebygge tandsygdomme.”

Hun understreger betydningen af tidlig indgriben: “Det er afgørende, at vi får indført gode tandplejevaner hos børn fra en tidlig alder. Det kan have en enorm betydning for deres tandsundhed resten af livet.” Hinrich mener, at der er behov for at øge bevidstheden om tandbørstningens vigtighed, ikke blot blandt børn, men også forældre.

Hun tilbyder workshops på Denglademund.dk, hvor hun lærer forældre om korrekt tandbørstningsteknik og giver råd om, hvordan man gør tandbørstning til en sjov og engagerende aktivitet for børn. “Vi skal gøre op med myten om, at tandbørstning er en kedelig rutine. Det kan være en sjov og interaktiv del af børns daglige hygiejnerutiner,” siger Hinrich.

I lyset af de seneste rapporter opfordrer hun også til en styrket indsats i skolerne. “Skolerne har en unik mulighed for at understøtte de sunde vaner hjemmefra ved at integrere tandbørstning i den daglige rutine, især for de yngste elever,” forklarer tandplejeren. Hinrich er overbevist om, at en forenet indsats fra både hjemmet og skolen er nøglen til at forbedre tandsundheden blandt danske børn og unge.